Sdělení k planým požárním poplachům na kolejích Jarov II, Rooseveltově a Thalerově údajně způsobených vařením

Systém EPS byl namontován na základě projektu, který byl zpracován dle Požárně bezpečnostního řešení budovy a platných norem ČSN 73 0875 a ČSN 34 2710, navržen odborným projektantem a schválen Hasičským záchranným sborem. Hasičským záchranným sborem byl bez připomínek převzat a připojen na pult centrální ochrany.

Podle sdělení společnosti PERFECTED s.r.o. jsou optokouřová čidla sestrojena na detekci kouře obecně. Nedokáží rozlišovat mezi různými druhy a intenzitami kouře. Skutečnost, že tento kouř, který předchází požáru, čidla zachytila, nesignalizuje chybující systém, ale naopak jde o správně detekující a signalizující systém EPS. Systém EPS je pravidelně zkoušen (kalibrován) dle ČSN 34 2710 a jeho funkčnost testována.

Odbavovat poplachy ubytovanými, kteří si myslí, že mají požár pod kontrolou, není z hlediska požární bezpečnosti budovy přípustné.

Sirény jsou nastaveny v objektu v takovém množství dle norem ČSN a dle schváleného projektu, aby i ve vzdálených místech byly při vyhlášení poplachu slyšet, a to i při výpadku některé z nich.

Citlivost systému byla testována na smažení, vaření a na elektronickou cigaretu. Viz fotodokumentaci níže. Vařící voda, smažení vajíček, kouření elektronické cigarety, připálená topinka ani tuk nanesený přímo na vařič požární poplach nespustil. Požární poplach se spustil až v okamžiku, kdy ubrousek namočený v sádle začal hořet.

Z provedeného testu vyplývá, že běžným vařením se požární poplach nemůže spustit.

Přesto pro kolej Jarov II doporučujeme při vaření důsledně zavírat dveře do pokojů a společnou předsíňku větrat otevřeným oknem.

Pro Thalerovu kolej je při vaření rovněž potřeba zavírat dveře do pokojů a společnou předsíňku větrat spuštěním odsávacího zařízení vypínačem na levé zdi u vařiče.

Společným doporučením je udržovat vařič v čistotě, aby na něm neuhelnatěly zbytky předchozího vařeného jídla.

 

Fotodokumentace provedených testů vaření:

 

 

SÚZ

  • Autor: Webmaster
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: