Nastěhování / Vystěhování / Přestěhování

Nastěhování

 1. Nastěhování probíhá ve stanovený den, který naleznete na stránce https://iskam-web.vse.cz/v kartě Rezervace. V tento den se v úředních hodinách dostavte na kolej. Pokud se z vážných důvodů potřebujete nastěhovat v jiný den kontaktujte předem e-mailem vedoucí koleje.
 2. V systému ISKAM musíte mít podepsanou ubytovací smlouvu (manuál) a nahrané finanční prostředky (manuál)  v hlavním kontě pro platbu nájemného a ubytovací kauce. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo pas.
 3. Veškeré náležitosti vyřídíte v kanceláři vedoucí koleje.
 4. Po vyřízení veškerých náležitostí v kanceláři vedoucí koleje dostanete klíče od pokoje. Ložní prádlo je připraveno na pokoji.
 5. Po nastěhování na pokoj si zkontrolujte vybavení pokoje  dle inventáře a případné závady ihned oznamte v systému ISKAM.

 


Vystěhování

Nejpozději ke dni konce ubytování v ISKAMu se musí ubytovaný vystěhovat.
Při vystěhování je třeba uvést pokoj do původního stavu. Pokoj se předává uklizený, včetně příslušenství (kuchyňka a soc. zařízení).

Pokoj překontroluje p. pokojská  v čase rezervace pro vystěhování z pokoje  – dle postupu  a až po jejím schválení si p. pokojská přebere klíče od pokoje. Zároveň je potřeba navrátit inventář (lampička, povlečení atd.), klíče od pokoje, kolejní průkaz a přístupovou kartu v případě, že byla zapůjčena a veškeré dluhy musí být v ISKAM uhrazeny!).

O zaslání ubytovací kauce zpět na účet uvedený v ISKAMu lze požádat v systému ISKAM, nebo ji lze ponechat na kontě.

Pokud student z nějakého důvodu nemůže/nechce být přítomný předání pokoje pokojské, existuje možnost zvaná Expresní vystěhování (poplatek dle ceníku služeb dané koleje).
Při volbě této možnosti student pouze oznamuje datum a čas svého záměru odejít z koleje – dle postupu a není vázán na žádnou pracovní dobu pokojské ani pravidly zadání tiketu.
Při jakékoliv nesrovnalosti v inventáři pokoje, úklidu atd. mohou být dle ubytovacích podmínek naúčtovány poplatky. 

 


Přestěhování

Instrukce pro přestěhování v rámci koleje

 • První možný termín pro přestěhování je první říjnový týden.
 • Zájemce o přestěhování se musí dostavit osobně v úředních hodinách a prokázat svou totožnost.
 • V případě výměny místa s jiným/ou studentem/kou se musí dostavit oba/ě současně.
 • Každá žádost o přestěhování bude posouzena individuálně a může být zamítnuta.
 • Rezervace místa není možná.
 • Informace o volných místech pro přestěhování budou sdělovány pouze při osobní návštěvě.

Přestěhování je možné nejpozději do 4. dne v kalendářním měsíci včetně (pouze v úředních hodinách). Důvodem je odesílání příkazu k inkasu do banky obvykle 5. den v kalendářním měsíci. Pozdější termín přestěhování je možný pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí koleje.

Svévolné přestěhování mezi studenty není možné a bude považováno za hrubé porušení kolejného řádu!

Přestěhování z koleje na kolej (pouze mezi kolejemi VŠE v Praze) řeší kancelář centrálního ubytování!

 • Autor: Webmaster
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: