Nastěhování / Vystěhování / Přestěhování

Nastěhování

 1. Nastěhování probíhá ve stanovený den, který naleznete na stránce https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Rezervace. Ve tento den se v úředních hodinách dostavte na kolej (pokud se nemůžete dostavit, napište email vedoucí koleje, která se s Vámi domluví).
 2. V kanceláři vedoucí koleje (kancelář je umístěna ve vestibulu koleje nalevo za vstupní chodbou do křídla) podepíšete ubytovací smlouvu. S sebou si vezměte občanský průkaz.
 3. Po vyřízení veškerých náležitostí v kanceláři vedoucí koleje dostane ubytovaný dokumenty, se kterými jde do skladu (sklad je po schodech do suterenu pod recepcí). Ve skladu student dostane ložní prádlo (v případě zájmu), klíče od pokoje a závadový list.
 4. Po nastěhování na pokoj si zkontrolujte vybavení dle inventáře a případné závady napíšete do závadového listu. Závadový list je nutné odevzdat ještě v den nastěhování, a to i v případě, že na pokoji ani buňce nenaleznete žádné závady. Neodevzdání závadového listu v den nastěhování je dle Smlouvy o ubytování považováno za její hrubé porušení.

Vystěhování

 1. V dostatečném předstihu před vystěhováním se student zapíše v suterénu na dveře ÚKLIDU – vyplňte datum a čas vystěhování, své jméno a číslo pokoje (zapsat stačí 1x ). Kontroly probíhají pracovní dny v čase 7:00 – 10:30.
 2. Zkontrolujte si, zda nedlužíte kolejné, abyste předešli problémům. Platby si můžete zkontrolovat na webu ISKAMu. V případě dlužného kolejného je třeba ho uhradit v kanceláři či na recepci platební kartou nebo v hotovosti, jinak není možné se vystěhovat.
 3. Je nutné řádně po sobě uklidit, aby vystěhování proběhlo bez komplikací, tedy:
  • Celé společné prostory buňky musí být uklizeny při odjezdu každého jednotlivého studenta.
  • Sklad lůžkovin je v době vystěhování (odchod velkého počtu studentů) otevřen v pracovní dny 8.00 – 10.45
  • Při vystěhování počítejte s tím, že se mohou tvořit fronty. Celý proces může trvat 20 minut, ale i třeba více než hodinu.
  • Všechny náležitosti je nutné vyřídit v úředních hodinách!

Postup vystěhování se liší podle dne a hodiny odjezdu

 1. Student, který odjíždí v úředních hodinách (8.00 – 11.00)
 2. Student, který odjíždí odpoledne nebo večer, ale na koleji již nebude spát
 3. Student, který odjíždí mimo pracovní dny (např. víkend, vánoční svátky, st. svátky …) a na koleji bude ještě přespávat

A. Student, který odjíždí v úředních hodinách (8.00 – 11.00)

 1. V čase zapsané kontroly musíte být přítomen/přítomna ve svém uklizeném pokoji (počkat na paní uklízečku – většinou je zapsáno více studentů na stejný čas).
 2. Dojdete do skladu lůžkovin s protokolem Vystěhování a ložním prádlem (8.30 – 10.45 v pracovní den), kde vrátíte:
  • povlak na polštář
  • povlak na deku
  • prostěradlo
  • bílý chránič matrace
  • barevnou deku nebo přehoz přes postel
  • klíče
  • kolejenku
  • modrá vstupní karta (týká se studentů jiných škol, absolventů)
 3. Půjdete do kanceláře s protokolem o vystěhování ke kontrole vašich závazků a vystěhování.

Po vystěhování ze systému a vrácení depozitu (na platební kartu) se již nemůžete vrátit na pokoj. Pokoje jsou po vrácení klíčů ve skladu lůžkovin zaměstnancem koleje uzamčeny.

B. Student, který odjíždí odpoledne nebo večer, ale na koleji již nebude spát

 1. V čase zapsané kontroly musíte být přítomen/přítomna ve svém uklizeném pokoji (počkat na paní uklízečku – většinou je zapsáno více studentů na stejný čas).
 2. Dojdete s protokolem Vystěhování a ložním prádlem do skladu lůžkovin (8.00 – 10.45 v pracovní den), kde vrátíte:
  • povlak na polštář
  • povlak na deku
  • prostěradlo
  • bílý chránič matrace
  • barevnou deku nebo přehoz přes postel
  • kolejenku
  • modrá vstupní karta (týká se studentů jiných škol, absolventů)
 3. Půjdete do kanceláře s protokolem Vystěhování ke kontrole vašich závazků a dohodnete se s vedoucí koleje o hodině vrácení klíčů na recepci. Bez odevzdání protokolu a dohody s vedoucí koleje vystěhovací proces není správný!
 4. Před odchodem z pokoje zavřete okna, balkonové dveře, NEVYPÍNEJTE topení (v zimních měsících) a pokoj uzamkněte.
 5. Následující pracovní den po vašem odjezdu a vrácení klíčů na recepci provede paní uklízečka druhou kontrolu vašeho pokoje a v případě, že je pokoj uklizený, vybavení v naprostém pořádku a klíče vráceny na recepci, Vám bude vrácen depozit na účet, který jste si zadal/zadala do systému ISKAM. V případě, že je pokoj neuklizený a vybavení poškozené, je část depozitu použita na úhradu úklidu nebo škody dle ceníku SÚZ VŠE.

Pokud tyto údaje nebudou zadány nebo zadány čitelně, peníze neobdržím. Pokud Vám nepřijdou peníze do 31 dnů zpět na Váš účet, požádejte o vrácení peněz na email: ubytovani@vse.cz

C. Student, který odjíždí mimo pracovní dny (např. víkend, vánoční svátky, st. svátky …) a na koleji bude ještě přespávat

 1. Poslední pracovní den před odjezdem si musíte vyřídit veškeré náležitosti vystěhování.
 2. Zapíšete si kontrolu pokoje a v uvedený čas budete ve svém uklizeném pokoji.
 3. Půjdete HNED do kanceláře (8.00 – 11.00) s protokolem Vystěhování, kolejenkou a klíčema k vedoucí koleje dohodnout se o dni a hodině odjezdu a vrácení klíčů na recepci. Bez odevzdání protokolu a dohody s vedoucí koleje vystěhovací proces není správný!
 4. Ložní prádlo si ponecháte do dne odjezdu, kdy je složené necháte na posteli, kde si ho vyzvedne paní uklízečka při druhé kontrole následující pracovní den po odjezdu. Klíče vrátí student na recepci v den odjezdu.
 5. Před odchodem z pokoje zavřete okna, balkonové dveře, NEVYPÍNEJTE topení (v zimních měsících) a pokoj uzamkněte.
 6. V případě, že je pokoj uklizený, ložní prádlo na pokoji, vybavení v naprostém pořádku a klíče vráceny na recepci, Vám bude vrácen depozit na účet, který jste si zadal/zadala do systému ISKAM. V případě, že je pokoj neuklizený a vybavení poškozené, je část depozitu použita na úhradu úklidu nebo škody dle ceníku SÚZ VŠE.

Pokud tyto údaje nebudou zadány nebo zadány čitelně, peníze neobdržím. Pokud Vám nepřijdou peníze do 31 dnů zpět na Váš účet, požádejte o vrácení peněz na email: ubytovani@vse.cz


Přestěhování

Instrukce pro přestěhování v rámci koleje

 • První možný termín pro přestěhování je první říjnový týden.
 • Zájemce o přestěhování se musí dostavit osobně v úředních hodinách a prokázat svou totožnost.
 • V případě výměny místa s jiným/ou studentem/kou se musí dostavit oba/ě současně.
 • Každá žádost o přestěhování bude posouzena individuálně a může být zamítnuta.
 • Rezervace místa není možná.
 • Informace o volných místech pro přestěhování budou sdělovány pouze při osobní návštěvě.

Přestěhování je možné nejpozději do 4. dne v kalendářním měsíci včetně (pouze v úředních hodinách). Důvodem je odesílání příkazu k inkasu do banky obvykle 5. den v kalendářním měsíci. Pozdější termín přestěhování je možný pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí koleje.

Svévolné přestěhování mezi studenty není možné a bude považováno za hrubé porušení kolejného řádu!

Přestěhování z koleje na kolej (pouze mezi kolejemi VŠE v Praze) řeší kancelář centrálního ubytování!