Nastěhování / Vystěhování / Přestěhování

Nastěhování

 1. Nastěhování probíhá ve stanovený den, který naleznete na stránce https://iskam-web.vse.cz/v kartě Rezervace. V tento den se v úředních hodinách dostavte na kolej. Pokud se z vážných důvodů potřebujete nastěhovat v jiný den kontaktujte předem e-mailem vedoucí koleje.
 2. V systému ISKAM musíte mít podepsanou ubytovací smlouvu (manuál) a nahrané finanční prostředky (manuál)  v hlavním kontě pro platbu nájemného a ubytovací kauce. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo pas.
 3. Veškeré náležitosti vyřídíte v kanceláři vedoucí koleje.
 4. Po vyřízení veškerých náležitostí v kanceláři vedoucí koleje dostanete klíče od pokoje. Ložní prádlo je připraveno na pokoji.
 5. Po nastěhování na pokoj si zkontrolujte vybavení pokoje  dle inventáře a případné závady ihned oznamte v systému ISKAM.

 


Vystěhování

 1. V dostatečném předstihu před vystěhováním se ubytovaný zapíše v suterénu na dveře ÚKLIDU – vyplní datum a čas vystěhování, své jméno a číslo pokoje. Kontroly úklidu při vystěhování probíhají v pracovní dny v čase 7:00 – 10:30.
 2. Zkontrolujte si, zda nedlužíte kolejné, abyste předešli problémům. Platby si můžete zkontrolovat na webu ISKAMu (manuál).  V případě dlužného kolejného je třeba ho uhradit v kanceláři platební kartou nebo v hotovosti, jinak není možné se vystěhovat.
 3. Pokoj a společné prostory buňky je nutné po sobě řádně uklidit, aby vystěhování proběhlo bez komplikací, tedy:
  • Celé společné prostory buňky musí být uklizeny při odjezdu každého jednotlivého studenta.
  • Formulář s potvrzením kontroly úklidu pokoje a buňky a ložní prádlo odevzdáte v kanceláři při vystěhování.
  • Při vystěhování počítejte s tím, že se mohou tvořit fronty. Celý proces může trvat 20 minut, ale i třeba více než hodinu.
  • Všechny náležitosti je nutné vyřídit v úředních hodinách!

 

Postup vystěhování se liší podle dne a hodiny odjezdu

 

A. Ubytovaný, který odjíždí v úředních hodinách (8.00 – 11.00).

B. Ubytovaný, který odjíždí odpoledne nebo večer, ale na koleji již nebude spát.

C. Ubytovaný, který odjíždí mimo pracovní dny (např. víkend, vánoční svátky, st. svátky, …) a na koleji bude ještě přespávat.

 

A. Ubytovaný, který odjíždí v úředních hodinách (8.00 – 11.00)

 1. V čase zapsané kontroly úklidu musíte být přítomen/přítomna ve svém uklizeném pokoji (musíte počkat na paní uklízečku – většinou je zapsáno více ubytovaných na stejný čas).
 2. S potvrzeným protokolem o vystěhování půjdete do kanceláře a odevzdáte:
  • ložní prádlo,
  • klíče od pokoje,
  • modrou vstupní kartu (týká se studentů jiných škol a absolventů)

Po evidenci vystěhování v systému ISKAM a vrácení depozitu (na účet nebo platební kartu) se již nemůžete vrátit na pokoj.

 

B. Ubytovaný, který odjíždí odpoledne nebo večer, ale na koleji již nebude spát

 1. V čase zapsané kontroly úklidu musíte být přítomen/přítomna ve svém uklizeném pokoji (musíte počkat na paní uklízečku – většinou je zapsáno více ubytovaných na stejný čas).
 2. S potvrzeným protokolem o vystěhování půjdete v úředních hodinách do kanceláře vedoucí koleje a odevzdáte:
  • ložní prádlo,
  • modrou vstupní kartu (týká se studentů jiných škol, absolventů)
  • klíče od pokoje si ponecháte do odjezdu a při odchodu vhodíte do schránky, která je ve vstupní hale.
 3. Před odchodem z pokoje zavřete okna, balkonové dveře a pokoj uzamkněte!
 4. Následující pracovní den po vašem odjezdu a vrácení klíčů do schránky provede paní uklízečka druhou kontrolu vašeho pokoje a v případě, že je pokoj uklizený, vybavení v naprostém pořádku a klíče vráceny, Vám bude vrácena kauce na účet, který jste si zadal/zadala do systému ISKAM. V případě, že je pokoj neuklizený a/nebo vybavení poškozené, bude část kauce použita na úhradu úklidu nebo škody dle ceníku SÚZ VŠE.

Pokud údaje o Vašem účtu v ISKAM nebudou úplné nebo budou nesprávné, peníze neobdržíte. Pokud Vám peníze nepřijdou do 31 dnů zpět na Váš účet, požádejte o jejich vrácení na e-mail: ubytovani@vse.cz.

 

C. Ubytovaný, který odjíždí mimo pracovní dny (např. víkend, vánoční svátky, st. svátky …) a na koleji bude ještě přespávat

 1. Poslední pracovní den před odjezdem si v úředních hodinách musíte vyřídit veškeré náležitosti vystěhování.
 2. Zapíšete si kontrolu úklidu pokoje a v čase zapsané kontroly úklidu musíte být přítomen/přítomna ve svém uklizeném pokoji (musíte počkat na paní uklízečku – většinou je zapsáno více ubytovaných na stejný čas).
 3. Ložní prádlo si ponecháte do dne odjezdu, kdy je složené necháte na posteli, kde si ho vyzvedne paní uklízečka při druhé kontrole následující pracovní den po odjezdu. Klíče s protokolem o kontrole úklidu v den odjezdu vraťte do schránky ve vstupní hale.
 4. Před odchodem z pokoje zavřete okna, balkonové dveře, pokoj uzamkněte.
 5. Následující pracovní den po vašem odjezdu a vrácení klíčů do schránky provede paní uklízečka druhou kontrolu vašeho pokoje a v případě, že je pokoj uklizený, vybavení v naprostém pořádku a klíče vráceny, Vám bude vrácena kauce na účet, který jste si zadal/zadala do systému ISKAM. V případě, že je pokoj neuklizený a/nebo vybavení poškozené, bude část kauce použita na úhradu úklidu nebo škody dle ceníku SÚZ VŠE.

Pokud údaje o Vašem účtu v ISKAM nebudou úplné nebo budou nesprávné, peníze neobdržíte. Pokud Vám peníze nepřijdou do 31 dnů zpět na Váš účet, požádejte o jejich vrácení na e-mail: ubytovani@vse.cz.


Přestěhování

Instrukce pro přestěhování v rámci koleje

 • První možný termín pro přestěhování je první říjnový týden.
 • Zájemce o přestěhování se musí dostavit osobně v úředních hodinách a prokázat svou totožnost.
 • V případě výměny místa s jiným/ou studentem/kou se musí dostavit oba/ě současně.
 • Každá žádost o přestěhování bude posouzena individuálně a může být zamítnuta.
 • Rezervace místa není možná.
 • Informace o volných místech pro přestěhování budou sdělovány pouze při osobní návštěvě.

Přestěhování je možné nejpozději do 4. dne v kalendářním měsíci včetně (pouze v úředních hodinách). Důvodem je odesílání příkazu k inkasu do banky obvykle 5. den v kalendářním měsíci. Pozdější termín přestěhování je možný pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí koleje.

Svévolné přestěhování mezi studenty není možné a bude považováno za hrubé porušení kolejného řádu!

Přestěhování z koleje na kolej (pouze mezi kolejemi VŠE v Praze) řeší kancelář centrálního ubytování!

 • Autor: Webmaster
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: